23-05-2020

PRIMEUR: Eerste drone-pakketlevering op schip in Rotterdamse haven

Pilot Dutch Drone Delta t.b.v. integratie en acceptatie van dronetoepassingen in stedelijke gebied

PRIMEUR: Eerste drone-pakketlevering op schip in Rotterdamse haven

Op vrijdag 22 mei vond de door Dutch Drone Delta, Allseas en het Havenbedrijf Rotterdam opgezette pilot plaats: een drone heeft succesvol onderdelen afgeleverd op het grootste schip ter wereld, de ‘Pioneering Spirit’ van Allseas, dat in de Alexiahaven ligt ter voorbereiding van aankomende offshore activiteiten. Dit is de eerste keer dat een drone in Nederland een pakket aflevert op een schip. Deze pilot heeft als doel te kijken of en hoe dronedelivery een bijdrage kan leveren aan efficiënter transport in de Rotterdamse haven. Het dronecluster Space53 is een van de deelnemende partijen in het consortium Dutch Drone Delta, dat zich richt op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied van personen- en vrachtvervoer door de lucht met drones (Urban Air Mobility).

Drone-evolutie

De drone-industrie maakt een opwindende evolutie door en is klaar voor groei. Drones zijn sterk in ontwikkeling en kunnen een grote impact hebben op vervoer en transport. De nieuwe Europese regelgeving, maakt de weg vrij voor nieuwe toepassingen, waaronder uiteindelijk zelfs autonoom onbemand vracht- en personenvervoer. Hiervoor zullen de komende jaren het luchtruim en de dronetechnologie in stappen gereed gemaakt worden. Deze vlucht is hierbij een belangrijke eerste stap, omdat een echt pakket is afgeleverd en de drone hiervoor een grote afstand heeft afgelegd. Nu nog met waarnemers, maar in de toekomst geheel buiten het zicht van de piloot.

Inzet drones in havengebied biedt mogelijkheden voor de toekomst

Stephan van Vuren, initiatiefnemer Dutch Drone Delta: “De toepassingsmogelijkheden voor de inzet van drones in het havengebied zijn eindeloos. Denk aan de inzet bij incidentenpreventie en -bestrijding, waterverontreinigingen, brandbestrijding, toezicht op havenoperaties en op schades. Maar denk ook aan inspecties van installaties en bruggen, aanleg en onderhoud van infrastructuur, leveringen aan schepen en boorplatforms, tot snel medisch transport van bloed en organen. En op termijn zelfs zwaar transport en vervoer van mensen! Met deze pilot in de Rotterdamse haven kunnen we direct de toegevoegde waarde van dronetechnologie in een complexe omgeving demonstreren.”

Kernpartner Space53 is trots op succesvolle bijdrage deelnemer DroneQ

Space53 richt zich als kernpartner van Dutch Drone Delta op het stimuleren van de innovatiekracht van de Nederlandse dronesector en het betrekken van Nederlandse dronebedrijven bij initiatieven binnen deze samenwerking. “De Nederlandse drone-industrie groeit en kent steeds meer innovatieve bedrijven”, geeft Space53 programmadirecteur Marc Sandelowsky aan “Space53-deelnemer DroneQ is hier een prachtig voorbeeld van. Wij zijn er trots op dat zij door Dutch Drone Delta voor deze pilot zijn geselecteerd en dat zij deze vlucht in complexe omstandigheden succesvol hebben uitgevoerd”. Om de vlucht op een verantwoorde en veilige manier uit te kunnen voeren, is gebruik gemaakt van het door AirHub ontwikkelde Drone Operations Management platform.

Haven van de toekomst

“De inzet van nieuwe technologieën maakt onze haven slimmer, sneller, efficiënter en veiliger. Deze pilot is daar een goed voorbeeld van; het levert een wezenlijke bijdrage aan efficiënter transport in het algemeen en uiteindelijk aan de ontlasting van het wegennet in het bijzonder. Onder het motto ‘Rotterdam, the safest port to fly’ willen we het luchtruim veilig inrichten. De resultaten van deze pilot helpen ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om wet- en regelgeving hierover goed in te richten, zodat het Rotterdamse havenbedrijfsleven optimaal gebruik kan maken van deze nieuwe ontwikkelingen.’’ aldus Ingrid Römers, adviseur Havenbedrijf Rotterdam.

Mogelijkheden dronedelivery in offshore-industrie

Jeroen Hagelstein, manager PR van Allseas, ziet ook mogelijkheden voor dronedelivery in de offshore-industrie: “Als technisch offshorebedrijf verleggen wij continu de bestaande grenzen van techniek. “Pioneering Spirit” is daar het meest sprekende voorbeeld van. Wij ondersteunen de ontwikkeling van dit soort innovatieve ideeën dan ook van harte. Met deze pilot willen we testen of drones een geschikt middel zijn voor het snel en efficiënt aan boord krijgen van materialen. Helikopters zijn bijvoorbeeld niet altijd en overal beschikbaar. Dronedelivery kan van meerwaarde zijn als wij aan boord snel onderdelen nodig hebben die we niet zelf kunnen repareren, zoals printplaten en chips”.

Contact

  • Space53
  • p/a Technology Base
  • Vliegveldstraat 100 – B519*
  • 7524 PK Enschede

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

  • Oude Vliegveldweg
  • Deurningen

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over onbemande systemen. Laat je gegevens achter en vertel ons waarmee we je zouden kunnen helpen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!