13-04-2022

Onderzoek maatschappelijke acceptatie van Urban Air Mobility

Door Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en Space53 in opdracht van Dutch Drone Delta

Onderzoek maatschappelijke acceptatie van Urban Air Mobility

Hogeschool Saxion, Universiteit Twente en Space53 hebben in opdracht van Dutch Drone Delta de maatschappelijke acceptatie van UAM en de mogelijkheden om deze acceptatiegraad te vergroten, onderzocht. Lees hier de belangrijkste resultaten en adviezen die voortkomen uit het onderzoek. Het rapport ‘Vliegende angst’ is in december 2021 afgerond en hier te downloaden!

DOWNLOAD HET RAPPORT hbspt.cta.load(4125222, ‘0d08f6ce-f3c5-4c47-845f-7808322e0386’, {“useNewLoader”:”true”,”region”:”na1″});

De hoofdvraag van dit onderzoek luidde: Hoe is het gesteld met de publieke acceptatiegraad van toepassingen van Urban Air Mobility (UAM) in Nederland en hoe kan deze acceptatiegraad worden vergroot?

Onder UAM verstaan wij in navolging van de EASA (2021, p. 3) ‘air transportation system for passengers and cargo in and around urban environments’. UAM bestaat feitelijk nog niet in Nederland, daarom is er een verkenning gemaakt van potentieel relevante toepassingen. Waarbij ook bestaande en op korte termijn meer zichtbare droneactiviteiten in zijn meegenomen die van invloed kunnen zijn op de acceptatie van UAM. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we achtereenvolgens gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, een tweetal focus groups met experts op het gebied van UAM, acceptatie van technologie en risico’s. Vervolgens is onze vragenlijst ingevuld door een representatieve steekproef voor het Nederlandse publiek van 1073 respondenten van het respondentenpanel van I&O Research.

Houding ten opzicht van UAM-toepassingen

Over het algemeen worden UAM-toepassingen neutraal tot negatief ontvangen door het Nederlandse publiek. Daar blijkt bij een gedetailleerdere meting meer reliëf in te zitten. Waarbij doorgaans toepassingen van drones door hulpverleners positief worden ontvangen en commerciële en particuliere UAM-toepassingen negatief. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met resultaten van eerder onderzoek in het buitenland (Aydin, 2019; Tan et al., 2021; Eißfeldt et al., 2020; PWC, 2019; EASA, 2021). Dit onderzoek brengt daarnaast in kaart hoe de publieke acceptatiegraad van UAM-toepassingen volgens de literatuur kan worden vergroot via (Gupta, Fisher & Frewer, 2011):

 • het beïnvloeden van risicopercepties;
 • het vergroten van vertrouwen in producten en producenten;
 • het vergroten van het gepercipieerde voordeel;
 • de publieke kennis van dronetechnologieën;
 • het inspelen op verschillende belevingen van doelgroepen.

Acceptatiegraad verhogen

In dit onderzoek zetten we de benodigde stappen om mogelijke irreële ideeën die aan lage maatschappelijke acceptatie ten grondslag liggen, positief te veranderen. Zodat mensen in staat zijn een weloverwogen oordeel te vormen (Wegener & Kelly, 2008; PBL, 2020). Op basis van de door ons gevonden determinanten komen we tot de volgende, specifieke handvatten:

Het vergoten van de publieke acceptatie van UAM-toepassingen in het algemeen

 • Speel in op het ervaren voordeel van UAM met begrip voor het ervaren risico en gebrek aan persoonlijke controle.
 • Benadruk in communicatie over de inzet van drones in de stedelijke omgeving de innovaties die daarmee mogelijk zijn, dat UAM normaal is en dat het vaker zal gaan voorkomen.
 • Heb daarbij bijzondere aandacht voor de meer seniore (50+ jaar) en hoger opgeleide doelgroep.
 • Eventueel kan ook aandacht aan dronebezitters worden besteed: zij kunnen hun omgeving meer vertellen over het nut en van UAM-toepassingen.

Het vergroten van de publieke acceptatie dronetoepassingen door hulpverleners

 • Zet bij communicatie over de inzet van drones door hulpverleners in de stedelijke omgeving opnieuw vooral in op het voordeel voor inwoners dat de inzet er van door de ambulance, brandweer en politie in de stedelijke omgeving kan opleveren.
 • Benadruk daarnaast de innovaties die hiermee mogelijk zijn.
 • Zet daarbij vooral in op de doelgroep van lager opgeleide inwoners en inwoners van de grote steden.
 • Onderken in communicatie het gebrek aan persoonlijke controle dat inwoners kunnen ervaren.

Het vergroten van de publieke acceptatie van commerciële en particuliere UAM-toepassingen

 • Zet ook bij deze toepassing van drones in de stedelijke omgeving vooral in op de voordelen van drones.
 • Benadruk het gezamenlijke innoverende vermogen, en dat UAM steeds normaal wordt.
 • Toon daarbij begrip voor de door het publiek ervaren risico’s en het ervaren gebrek aan persoonlijke controle.
 • Zet vooral in op de hoger opgeleide doelgroep.
 • Schenk eventueel ook aandacht aan de dronebezitter als ambassadeur: zij kunnen hun omgeving meer vertellen over het nut en van UAM-toepassingen.

DOWNLOAD HET RAPPORT

Maatschappelijke toevoegde waarde

We weten dat dronetoepassingen met een duidelijk maatschappelijk nut de drempel om drones te accepteren verder verlaagt. Maar over welke maatschappelijke voordelen hebben we het dan? In het kader van Horizon SESAR JU Very Large Demonstrator-project AMU-LED hebben we de maatschappelijke toevoegde waarde van UAM in kaart gebracht.

Contact

 • Space53
 • p/a Technology Base
 • Vliegveldstraat 100 – B519*
 • 7524 PK Enschede

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

 • Oude Vliegveldweg
 • Deurningen

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over onbemande systemen. Laat je gegevens achter en vertel ons waarmee we je zouden kunnen helpen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!