08-11-2022

Marktconsultatie: Operationele Testorganisatie Space53 2023-2024

Marktconsultatie: Operationele Testorganisatie Space53 2023-2024

Space53 is het test-, trainings- en innovatiecentrum voor drone-technologie met Enschede als standplaats. Het ecosysteem biedt ambitieuze bedrijven en onderzoekers de kennis, kapitaal en infrastructuur om innovaties te verwezenlijken. De rijke community bestaat verder uit launching customers, zoals de gemeente Enschede en de Veiligheidsregio Twente, die innovaties testen en als ambassadeur helpen de markt te verkennen en te veroveren. Space53 wordt bestuurd door Novel-T.

In de gecontroleerde omgeving van Technology Base, met Twente Airport en Twente Safety Campus als testlocaties voor veiligheidssystemen en bijbehorende infrastructuur, is een living lab gecreëerd. Space53 biedt onderzoekers en ontwikkelaars de noodzakelijke voorwaarden voor het veilig ontwikkelen en testen van en experimenteren met nieuwe materialen en systemen, evenals een plek om mensen op te leiden.

De focus van Space53 ligt de komende jaren op de safety & security sector. De ambitie van Space53  is om aan te tonen dat onbemande systemen een onmisbare meerwaarde hebben voor de publieke safety  & security opgaven, waarbij Technology Base de nummer 1 testlocatie in Europa is voor safety en security-diensten.

Om deze ambitie mede te realiseren zoekt Space53 ondersteuning van een ervaren, Operationele Testorganisatie.

Activiteiten

Space53 beheert namens de kernpartners en deelnemers de faciliteiten voor testen, experimenteren, trainen, opleiden en demonstreren. Van de Operationele testorganisatie wordt verwacht dat deze de juridische en operationele verantwoordelijkheid kan dragen voor de bijbehorende vluchtactiviteiten.

De operationele testorganisatie is verantwoordelijk voor:

Het organiseren, begeleiden en/of coördineren van dronevluchten op Technology Base en de andere testlocaties

De Operationele testorganisatie neemt namens Space53 de verantwoordelijkheid voor alle drone activiteiten die worden uitgevoerd door het brede netwerk van onderzoekers, ontwikkelaars en gebruikers over. De Operationele testorganisatie beschikt hiertoe over alle vergunningen, licenties en ontheffingen die daarvoor noodzakelijk zijn. (Autorisatie om in de categorie Specific te mogen vliegen inclusief eventuele benodigde additionele goedkeuringen en met gebrevetteerde vliegers en een radiotelefonielicentie).

De Operationele testorganisatie zoekt de maximale mogelijkheden binnen de geldende regelgeving voor het vliegen met alle vormen (fixed wing, rotary wing, hybrid) van niet-gecertificeerde, experimentele en gekeurde UAS binnen en rond de testgebieden van Space53, haar partners en klanten en staat vooraan in het toepassen van nieuwe mogelijkheden die de regelgeving biedt. De Operationele testorganisatie stemt de activiteiten zelfstandig af met de gebruikers en autoriteiten van Technology Base (incl. Twente Airport), de Twente Safety Campus en overige testlocaties en vormt daarmee voor velen het gezicht van Space53.

De Operationele testorganisatie creëert en beheert een operationeel handboek en ontwikkelt waar nodig nieuwe procedures of past bestaande aan. Het handboek en procedures zijn eigendom van Space53.

Het uitbouwen van de mogelijkheden van de faciliteiten van Space53

Omdat innovatie nooit stilstaat, zijn de faciliteiten van Space53 nooit volledig adequaat. De Operationele testorganisatie signaleert aan de hand van de dagelijkse activiteiten tekortkomingen en kansen voor uitbreiding van de mogelijkheden. De Operationele testorganisatie voert zelf, in overleg met Space53, de contacten met de lokale, regionale, nationale en Europese autoriteiten om aan de hand van ervaringen en regelgeving voortdurend nieuwe mogelijkheden aan de faciliteiten van Space53 toe te voegen.

Het adviseren van Space53 en het netwerk op het gebied van relevante eisen, verplichtingen en regelgeving

Als operationeel expert is de Operationele testorganisatie het aanspreekpunt voor Space53 en het brede netwerk voor vragen over regelgeving en kan het deze doelgroep adviseren in de wijze waarop het de doelstelling kan bereiken.

Het uitdragen en versterken van de waarde van het Space53 innovatiecluster

De Operationele testorganisatie werft zelfstandig gebruikers van de faciliteiten en is ambassadeur voor Space53 in haar uitingen en activiteiten en trekt daarmee nieuwe deelnemers naar het netwerk van Space53.

Vereisten Operationele testorganisatie

Van de Operationele testorganisatie verwachten wij het volgende:

 • De organisatie beschikt over alle benodigde licenties, vergunningen en ontheffingen en de bijbehorende bemensing om het brede scala aan operationele activiteiten uit te voeren;
 • De organisatie zorgt voor een vaste bezetting van medewerkers voor het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie in Enschede voor tenminste 24 uur per week (maandag, dinsdag, woensdag) en de mogelijkheid om op basis van behoefte op andere dagen in de week tests of vluchten uit te voeren;
 • De medewerker of medewerkers die namens de Operationele testorganisatie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten hebben alle hiervoor benodigde certificaten, vergunningen en licenties, inclusief een RT-licentie;
 • De medewerker of medewerkers vormen het gezicht van Space53 en zijn in staat om flexibiliteit, ervaring, adviesvaardigheden en klantgerichtheid om te zetten in een uitstekende klantervaring voor de gebruikers van de faciliteiten;
 • Voertaal voor de activiteiten is Nederlands en Engels. Kennis van de Duitse taal is niet noodzakelijk maar kan handig zijn;
 • De organisatie heeft een relevant track-record in het veilig en verantwoord organiseren en uitvoeren van tests en experimenten met UAS;
 • De organisatie is ingericht op het werken in kort- en langlopende samenwerkingsverbanden en kan flexibel reageren op ontwikkelingen hierin;
 • De organisatie reageert snel en adequaat op kansen en ontwikkelingen in de omgeving, maar genereert deze ook zelf;
 • De organisatie heeft een sterke affiniteit met de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Oost-Nederland.

De medewerkers van de Operationele testorganisatie zullen werken vanuit het kantoor van Space53 op de Technology Base in Enschede. De Operationele testorganisatie levert elke maand – binnen een kalenderweek na het einde van de voorgaande maand – een rapportage van de gevlogen uren en data op aan de programmamanager Space53.

Van de uitgevoerde activiteiten houdt u online een goed inzichtelijk en actueel overzicht bij. Voor de activiteiten stuurt u maandelijks een goed gespecificeerde factuur op basis van een vaste aanneemsom. Het contract wordt in beginsel aangegaan voor de periode 1 januari – 31 december 2023, met de mogelijkheid om voor één jaar te verlengen.

Novel-T ontvangt graag uiterlijk 30 november 2022 uw aanbod op deze uitvraag inclusief tarief en CV van de betrokken personen. U kunt uw reactie sturen naar b.wagelaar@novelt.com. Voor meer informatie over de aard en inhoud van de activiteiten neemt u contact op met Martijn Mennen, programmamanager Space53 via martijn@space53.eu.

Contact

 • Space53
 • p/a Technology Base
 • Vliegveldstraat 100 – B519*
 • 7524 PK Enschede

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

 • Oude Vliegveldweg
 • Deurningen

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over onbemande systemen. Laat je gegevens achter en vertel ons waarmee we je zouden kunnen helpen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!