Proeftuinproject UIVER

Proeftuinproject UIVER
Samenwerken om drie experimentele veiligheidssystemen te ontwikkelen en onder zo realistisch mogelijke omstandigheden te demonstreren en te testen.

Veiligheidsregio Twente, RJ Safety & Security, Robor Electronics, Incaa Computers, State of Motion/Drone Flight Company, Hogeschool Saxion en Universiteit Twente hebben de handen ineen geslagen om drie experimentele, van drones gebruikmakende en op specifieke scenario’s gebaseerde veiligheidssystemen te ontwikkelen en onder zo realistisch mogelijke omstandigheden te demonstreren en te testen.

Uit eerdere ervaringen van de projectpartners met drones blijkt dat de benodigde technologie (bv. sensoren, drones, etc.) grotendeels al bestaat en verkrijgbaar is, maar dat functionalisering, integratie/combinatie van de technologie en het daadwerkelijk toepassen ervan voor professioneel gebruik binnen specifieke scenario’s noodzakelijk is.

Drone test- en expertisecentrum

Parallel aan de ontwikkeling van de veiligheidssystemen, wordt op Twente Safety Campus een (drone) testfaciliteit uitgebouwd, met aandacht voor technologie, training en opleiding, organisatie en het testen onder realistische omstandigheden. Na afloop van de proeftuin kan op commerciële basis kan worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van drones in Oost-Nederland en voor de verdere verbetering van de maatschappelijke veiligheid.

Uniek ecosysteem

Naast de interesse in dit concept vanuit projectpartners, zijn er reeds diverse partijen, zoals Ambulance Oost en Politie Oost-Nederland en de Politieacademie, die hun steun en/of participatie hebben uitgesproken. Dit onderstreept het (maatschappelijk) belang van de opzet van een innovatief drone test- en expertisecentrum voor safety & security op een plek waar vliegveld, triple helix en first responders in een uniek ecosysteem samen komen.

Doelstellingen

Strategische doelstelling: het verbeteren van de maatschappelijke veiligheid door middel van de inzet van dronetechnologie, vanuit economische activiteiten in Oost-Nederland op het raakvlak van HTSM, EMT, health en agro. Middels deze proeftuin kunnen innovaties, producten en systemen worden ontwikkeld, getest en gevalideerd, kunnen praktische inzichten worden opgedaan en kan verdere bewustwording over het maatschappelijke belang en uitdagingen van drones worden gecreëerd bij de diverse stakeholders.

Operationele doelstelling: het (door)ontwikkelen en onder realistische omstandigheden testen, demonstreren en valideren van op specifieke safety & security scenario’s gebaseerde inzet van experimentele dronetechnologieën.

De operationele resultaten van deze proeftuin zijn:

  • (Getest) veiligheidssysteem voor gewelddadige inbraken op bedrijventerreinen;
  • (Getest) veiligheidssysteem voor grote en complexe verkeersongevallen;
  • (Getest) veiligheidssysteem voor opsporing van gevaarlijke stoffen, vermiste personen en lijken;
  • Opbouw en professionalisering van een drone test- & expertisefaciliteit.

Snuffeldrone voor detectie stoffen in de lucht

Binnen UIVER wordt een snuffeldrone ontwikkeld en getest die uitgerust is met verschillende sensoren, waarmee o.a. XTC-stoffen gedetecteerd kunnen worden. Met deze snuffeldrone kunnen op afstand realtime metingen worden gedaan. Dit is met name cruciaal op het moment dat er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen in de lucht zitten. Met de drone kunnen deze op afstand veilig worden gedetecteerd, zonder dat de opsporingsambtenaar er aan blootgesteld wordt en met de drone kan ook direct de omvang van het verspreidingsgebied in kaart worden gebracht. Ook kan de drone een monster meenemen als mogelijk bewijs.

Begin maart is de snuffeldrone ingezet bij een drugsdumping in Schalkwijk. Mestputten die zorgden voor buitensporige stankoverlast, bleken een dumpplaats voor drugsafval te zijn geweest. Uit metingen bleek dat op 20 meter afstand tot de mestputten geen schadelijke stoffen in de lucht waren te vinden. De vraag was echter nog of de verontreinigde mest is uitgereden op het land. Met de binnen UIVER ontwikkelde snuffeldrone is daarom onderzocht of er schadelijke afvalstoffen in de lucht boven het land zitten. Realtime en op afstand heeft de snuffeldrone de recherche geholpen bij het in kaart brengen van drugsafval. De daders zijn nog niet gepakt, maar met behulp van de gegevens die met behulp van de snuffeldrones is verzameld, wordt verder gezocht naar aanknopingspunten.

De volgende stap is volgens Jaap Knotter, lector geavanceerde forensische technologie aan de Saxion Hogeschool en de Politieacademie de ’heterdaadjes’ van criminele activiteiten. Knotter in de Telegraaf: “Neem heimelijke drugslabs van pillen in Nederland. Die produceren hoe dan ook chemische stoffen. Politie en justitie willen die heel graag tijdig in de gaten hebben, zodat ze gericht kunnen invallen en aanhouden. Ook kunnen snuffeldrones menselijke resten, kadavers en verboden afval effectiever opsporen.” De ontwikkeling en het testen hiervan vindt plaats in de proeftuin UIVER.

Meer informatie of deelnemen?

Voor meer informatie over UIVER of kunt u contact opnemen met Martijn Zagwijn, via martijn@space53.eu.

Contact

  • Space53
  • p/a Technology Base
  • Vliegveldstraat 100 – B519*
  • 7524 PK Enschede

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

  • Oude Vliegveldweg
  • Deurningen

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over onbemande systemen. Laat je gegevens achter en vertel ons waarmee we je zouden kunnen helpen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!