Emergency Drone

Drones effectiever inzetten bij (natuur)rampen in het grensgebied Nederland - Duitsland

Emergency Drone

Bron: Euregio.eu

In totaal hebben de twee projecten samen een budget van € 5.785.902,01 te besteden, waarvan € 5.209.498,48 voor ‘’Emergency Drone’’ bestemd is en € 576.403,53 voor ‘’Trechterbekercultuur in de NL-D grensstreek’’.

EMERGENCY DRONE

In het project ‘’Emergency Drone’’ werken DNL-contact, Nederlandse en Duitse MKB-bedrijven, de Hochschule Rhein-Waal, Feuerwehr- und Rettungsakademie Bocholt, Brandweer Twente, Space53 en DLRG samen aan de ontwikkeling van nieuwe software voor drones die bijdragen aan een effectievere inzet van drones bij (natuur)rampen in het grensgebied. De behoefte aan een grensoverschrijdende aanpak is groot, doordat klimaatuitdagingen niet ophouden bij nationale grenzen. In 2021 bijvoorbeeld verwoestten overstromingen in het Ahrdal, in Noordrijn-Westfalen en in Limburg grote gebieden. Er viel zoveel water dat kleine rivieren buiten hun oevers traden. Het noodweer hield een langere tijd aan en kostte mensenlevens en veel materiële schade. De communicatie-infrastructuur viel in enkele gebieden compleet uit, waardoor de betroffen inwoners niet konden worden bereikt en de hulpdiensten niet adequaat met elkaar konden communiceren en geleid werden. Maar met behulp van radiodrones en radiotransmissietechniek kan in zeer korte tijd een ad hoc telefoonnetwerk worden opgezet in crisissituaties. Deze nieuwe technologie zal in het project verder uitgewerkt worden.

Gedurende de projectlooptijd worden verschillende technologieën voor het gebruik van drones ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor de vroegtijdige opsporing van bosbranden zal worden gewerkt met kunstmatige intelligentie methoden die echte vlammen kunnen onderscheiden van rookwolken die onschuldig zijn, zoals de dampen van brandende barbecues. En ook de interactie tussen drones en onderwatercamera’s wordt onderzocht, zodat drenkelingen beter kunnen worden opgespoord. Theorieën en praktijk komen nauw samen in het project door de samenwerking tussen brandweerkorpsen en ontwikkelaars. Op het oefenterrein van Space 53 in Enschede zullen regelmatig nieuwe resultaten worden getest. Het project loopt tot het najaar van 2027.

TRECHTERBEKERCULTUUR IN DE NL-D

De prehistorische samenleving, de Trechterbekercultuur, tekende tussen 4000 en 2700 jaar voor Christus het leven van de bewoners in het huidige Nederlands-Duitse grensgebied. Nationale grenzen zoals wij die vandaag kennen, waren er toen nog niet, waardoor veel cultureel erfgoed uit deze tijd met elkaar overlapt, zoals Hunebedden en de vondsten van de klassieke aardewerken in de vorm van trechterbekers. Om de vindplaatsen van archeologische ontdekkingen uit deze tijd grensoverschrijdend op de kaart te zetten, gaan de Provincies Overijssel en Gelderland, het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een samenwerking in de vorm van een Interreg-project met elkaar aan. Ook meerdere geassocieerde partners, onder andere uit Niedersachsen worden daarbij betrokken. Binnen het project wordt er gestreefd naar meer grensoverschrijdende samenwerking rond kennisdeling, publieksinformatie en beheer van cultureel erfgoed uit de Trechterbekercultuur, maar ook willen de projectpartners de burger deelgenoot maken van het gezamenlijke erfgoed. Burgers worden aangespoord mee te doen aan publieksactiviteiten, zoals opgravingen. Ook de ontwikkeling van een boek en een reizende tentoonstelling zijn gepland. De tentoonstelling zal bij verschillende musea en bibliotheken worden opgezet en tijdelijk zichtbaar zijn voor bezoekers. Dankzij het project dat in het najaar van 2026 eindigt zullen grensoverschrijdend erfgoedbeheer en cultuurbeleid op elkaar worden afgestemd en wordt het eveneens mogelijk gemaakt gemeenschappelijk onderzoek te doen naar een cultuur die in Nederland en Duitsland heeft overheerst.

INTERREG-FINANCIERING

De Interreg-financiering is afkomstig uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Door de goedkeuring van de bovengenoemde projecten gaat € 2.397.649,30 uit dit fonds naar de Duits-Nederlandse samenwerking. Daarnaast dragen de Interreg-partners een cofinanciering bij met een waarde van € 997.916,19. Dit zijn Duitse en Nederlandse provincies en ministeries, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincies Overijssel, Gelderland en Groningen aan Nederlandse zijde en aan Duitse zijde het Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie NRW. Ook leveren de projectpartners een eigen bijdrage van € 2.390.336,52.

 

 

Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie | Interreg Deutschland – Nederland

 

Foto: Eric Brinkhorst

 

 

Contact

  • Space53
  • p/a Technology Base
  • Vliegveldstraat 100 – B519*
  • 7524 PK Enschede

 

 

Privacy Statement
Cookiebeleid
Algemene voorwaarden

Privacy & Terms

  • Oude Vliegveldweg
  • Deurningen

Maak een afspraak

Wij helpen je graag met je vragen over onbemande systemen. Laat je gegevens achter en vertel ons waarmee we je zouden kunnen helpen en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!